Betingelser

Vilkår

Velkommen til Mahoom! For å kunne benytte tjenesten vår må du lese gjennom og akseptere disse vilkårene, og lese gjennom personvernerklæringen vår.

Lurer du på noe? Kontakt oss på hei[alfakrøll]mahoom.no.

Disse vilkårene styrer din tilgang til og bruk av Mahooms nettsted, apper, funksjoner, programvare, API-er og tilhørende og/eller underliggende tjenester («tjenesten») som er tilknyttet tjenesten. Tjenesten leveres av Mahoom AS («Mahoom»), som har org.nr. 919 061 006 og forretningsadresse Møllesvingen 23, 1479 Kurland.

Vi mener alltid Mahoom når vi skriver «Mahoom», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vi mener alltid deg når vi skriver «bruker», «du», «deg», «dine» eller «ditt».

Ved å ta i bruk noen av tjenestene under Mahoom, bekrefter du å ha lest, forstått og akseptert vilkårene. Du tar tjenesten i bruk når du oppretter en profil/brukerkonto hos oss.

Hvis du ikke ønsker å akseptere vilkårene kan du dessverre ikke benytte tjenesten. Vi håper selvsagt at du aksepterer disse, slik at vi kan dele vår flotte tjeneste med deg!

Når du aksepterer vilkårene samtykker du også til at Mahoom kan behandle personopplysningene dine. Mahoom tar personvernet ditt, og til alle som bruker tjenesten vår, på alvor. Les mer om hvordan vi ivaretar personopplysningene dine på https://mahoom.no/personvern.

Husk at du alltid kan kontakte oss på hei[alfakrøll]mahoom.no hvis du lurer på noe.

Tjenesten, og våre forpliktelser

Vi er stolte av tjenesten vår, og vi forplikter oss til å levere den til deg etter vår beste evne.

Tjenesten er en plattform for sluttbruker (deg) og tilbydere i interiør- og boligmarkedet. Mahoom ønsker å samle tjenester for å dekke hele “boligverdikjeden” i en og samme plattform. Målet er at du skal få ett sted å samle alt som gjelder boligen din. Vi ønsker også å gjøre kommunikasjonen mellom deg og andre boliginteresserte brukere enklere og mer interessant.

Gjennom tjenesten vår kan du for eksempel dele boliginspirasjon, oppussingsideer, anbefalinger, kjøp og salg av boligrelaterte produkter og tjenester, og selv få inspirasjon du kan ta i bruk hva gjelder din egen bolig.

Ved å tilby tjenesten til deg ønsker vi:

 • Å gi deg muligheten til å samle all informasjon, bilder, huskelister, oppussingsplaner, plantegninger og annet relatert til boligen din – på ett sted
 • Å gi deg muligheten til å dele alt dette med hvem du vil – eller ikke med noen
 • At du skal kunne hente inspirasjon og motivasjon fra andres boliger, eller fra tilbyderes ideer, forslag, tips eller kampanjer
 • Å skape et nytt og levende samfunn for bolig- og interiørentusiaster, som gjør kommunikasjon og inspirasjon enkelt og gøy

Bruk av tjenesten

Hvem tjenesten er for

Tjenesten er for privatpersoner som er minst 16 år gamle. Andres bruk av og tilknytning til tjenesten er underlagt separate avtaler og vilkår, som avtales med den enkelte (for eksempel bedrifter).

For å bruke tjenesten må du akseptere vilkårene, og du inngår da en juridisk bindende avtale med Mahoom. Du må dermed være i stand til å kunne inngå slike juridiske avtaler.

Brukerkontoen din: registrering og innlogging

For å få tilgang til og bruke tjenesten må du opprette en brukerkonto hos oss. Du kan lese mer om dette i personvernerklæringen vår.

Mahoom kan komme til å endre måten du registrerer eller logger deg inn på, og hvis det har betydning for brukerkontoen din, vil vi informere deg om dette på e-post.

Nedlasting av programvare til enhetene dine

Bruk av tjenesten kan innebære at programvare lastes ned til datamaskinen, nettbrettet, telefonen din eller andre enheter du bruker tjenesten på. Avhengig av innstillingene på enheten din kan programvaren bli oppdatert automatisk, og disse vilkårene gjelder for alle oppdateringer. Les om hvordan vi behandler og sikrer personopplysningene dine i personvernerklæringen vår.

Deling av innhold

Du kan laste opp bilder, vedlegg, lenker og annet innhold («innhold») når du bruker tjenesten. Du kan enten holde innholdet privat slik at det kun er synlig for deg, eller dele det med andre brukere. Når du deler innholdet ditt med andre brukere, aksepterer du at innholdet kan deles videre igjen. Tjenesten vår er utformet som en delingstjeneste, der brukerne kan dele både eget og andres innhold, til glede og inspirasjon for alle.

Du kan også velge å kommentere på, like og dele eget eller andres innhold. Alt innhold du laster opp når du bruker tjenesten, har du rettighetene til (dersom innholdet var ditt til å begynne med), og du er også ansvarlig for dette på plattformen (tjenesten).

Les mer i avsnittet om opphavsrett nedenfor.

Forbud mot å dele visse typer innhold

Vi forbeholder oss retten til å nekte opplasting, lagring og/eller deling av visse typer innhold, samt retten til selvstendig å vurdere om innhold er av en slik karakter at det er brudd på disse vilkårene eller andre retningslinjer for tjenesten.

Det er strengt forbudt å laste opp, lagre, dele eller på noe annen måte behandle eller fremstille innhold i tjenesten:

 • som er forbudt etter norsk lov
 • av voldelig karakter, mot dyr eller mennesker, eller som fremstilles som og/eller kan karakteriseres som voldelig
 • som oppmuntrer til eller forherliger vold av noe slag
 • som kan anses å fremme selvskading og/eller spiseforstyrrelser
 • som kan anses å fremme misbruk av noe slag, som f.eks., men ikke begrenset til, alkohol og narkotika
 • som kan karakteriseres som diskriminering, rasisme, forskjellsbehandling og/eller ekstremisme av noe slag
 • nakenhet, erotisk materiale og/eller av pornografisk karakter

Mahoom vil samarbeide med politiet ved mistanke om brudd på norsk lov.

Dine forpliktelser

Ved å ta i bruk tjenesten vår forplikter du deg til å akseptere vilkårene, og til andre vilkår og avtaler som vi henviser til her. Du forplikter deg videre til:

 • å følge norsk lov, hvis det er relevant for bruk av tjenesten (for eksempel åndsverkloven i forhold til opphavsrett)
 • kun å oppgi riktige opplysninger knyttet til din identitet, og å sørge for at disse til enhver tid er oppdatert
 • ikke å avgi uriktige eller feilaktige opplysninger til Mahoom eller til andre brukere av tjenesten, uansett om det er privatpersoner eller tilbydere
 • ikke å begå bedrageri, svindel og/eller ulovligheter av noe slag i tilknytning til tjenesten vår

Vi vil normalt varsle deg dersom vi vurderer at du bryter denne avtalen. Dersom bruddet vurderes som grovt, forbeholder vi oss imidlertid retten til å avslutte brukerkontoen din uten varsel.

Opphavsrett

Mahoom tar opphavsrett på alvor. Alt innhold du laster opp i plattformen, som tilhører deg, forblir ditt. Dersom du velger å dele innhold med andre brukere, aksepterer du imidlertid at innholdet kan deles videre igjen. Tjenesten vår er utformet som en delingstjeneste, der brukerne kan dele både eget og andres innhold, til glede og inspirasjon for alle. Du vil likevel eie rettighetene til ditt eget innhold. Dersom du ikke ønsker å dele innhold lenger, kan du slette det fra plattformen. Mahoom kan likevel ikke sikre at det slettes fra alle andre steder innholdet kan ha blitt delt, den tiden det lå åpent tilgjengelig for andre brukere.

Hvis du opplever deling av innhold i tjenesten skulle være brudd på opphavsretten, kan du kontakte oss på hei[alfakrøll]mahoom.no. Mahoom har imidlertid ikke mulighet til å granske eventuelle klager relatert til brudd på opphavsrett/åndsverkloven. Bruk av tjenesten vår er basert på tillit og at hver bruker kun benytter den i tråd med disse vilkårene, og relevante norske lover og regler.

Videresalg av tjenesten

Du kan ikke reprodusere, kopiere, selge, gjenbruke eller utnytte hele eller deler av tjenesten i kommersiell sammenheng. Mahoom vil rettslig forfølge slike overtredelser.

Informasjonssikkerhet

Mahoom tar god informasjonssikkerhet på alvor og forventer at du gjør det samme. Ved å ta i bruk tjenesten samtykker du til å:

 • Lage et sterkt passord for brukerkonto på mahoom.no, som ikke enkelt kan gjettes av andre, samt oppbevare det uten at uvedkommende kan få tilgang. Passordet skal aldri skrives ned på papir og oppbevares i nærheten av der tjenesten brukes.
 • Dersom du oppdager brudd på informasjonssikkerheten, skal Mahoom varsles umiddelbart på hei[alfakrøll]mahoom.no slik at egnede tiltak kan iverksettes.

Dersom Mahoom opplever brudd på informasjonssikkerheten vår, der personopplysningene til brukerne våre er involvert, vil vi sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil Mahoom også varsle brukerne.

Priser og betaling

Tjenesten er inntil videre gratis for privatpersoner. Mahoom kan til enhver tid innføre betaling for hele eller deler av tjenesten. Du vil varsles om slike endringer 1 måned før de trer i kraft. Hvis du blir direkte berørt av prisendringer har du rett til å avslutte brukerkontoen din, dersom du ikke ønsker å betale for tjenesten.

Alle priser vil være i norske kroner, inkl. mva.

Opphør

Du kan når som helst velge å avslutte brukerkontoen din. Det kan du gjøre selv i innstillingene til brukerkontoen, eller be oss om å gjøre det ved å sende oss en e-post på hei[alfakrøll]mahoom.no.

Vi forbeholder oss retten til å nekte å levere tjenesten til enkelte brukere, og/eller avslutte en brukerkonto, dersom vi mener vi har gode grunner til det. Du vil i så fall bli varslet om det, og vil bli gitt en saklig begrunnelse.

Så lenge tjenesten leveres gratis er det ingen bindingstid.

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten vår og alt innholdet i/på den tilbys «som den er» og uten noen form for garanti. Ved å ta i bruk tjenesten forstår og aksepterer du fullt ut at:

 • All bruk av tjenesten er helt og fullt ditt eget ansvar og skjer for din egen risiko.
 • Mahoom, våre ansatte, og/eller tredjeparter ikke gir noen garanti for at tjenesten imøtekommer dine krav, at tjenesten aldri vil bli utsatt for uventet nedetid, og/eller at den vil være feilfri.
 • Du er selv ansvarlig for å ivareta god sikkerhet, som å beskytte brukerprofilen med et sterkt passord, og ikke la uvedkommende få tilgang.
 • Mahoom, selskapets ansatte og eventuelle tilknyttede tredjeparter fraskriver seg alt ansvar for det du gjør på bakgrunn av tjenesten, inkludert hva du laster opp, lagrer i din egen profil, deler med andre brukere og/eller deler for øvrig i og utenfor tjenesten.
 • Du er selv ansvarlig for å oppfylle forpliktelser du har pådratt seg gjennom bruk av tjenesten, enten til Mahoom eller tilknyttede tredjeparter.
 • Ikke i noe tilfelle er Mahoom eller tilknyttede tredjeparter ansvarlig overfor dine direkte eller indirekte tap eller skade av noe slag som følge av eller knyttet til tjenesten.
 • Du forstår og aksepterer at du kan bli utsatt for innhold som ikke er i tråd med vilkårene og/eller retningslinjene våre, og at Mahoom ikke under noen omstendighet kan holdes ansvarlig for slikt innhold. Vi oppfordrer brukere til å rapportere støtende innhold og/eller brukerkontoer til Mahoom ved å kontakte oss på hei[alfakrøll]mahoom.no.

Endringer

Mahoom kan til enhver tid endre vilkårene for tjenesten. Dersom brukere blir direkte påvirket av slike endringer, vil vi sende ut et varsel om endring.

Tvister og verneting

Dine og våre rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom vi skulle bli uenige, og en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan du eller vi forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Det er Mahooms til enhver tid gjeldende forretningsadresse som er avgjørende for valg av verneting.