Personvernerklæring

Vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi, Mahoom AS («Mahoom»), samler inn og bruker (behandler) personopplysninger på nettstedet vårt mahoom.no, og tilhørende tjenester. Personvernerklæringen beskriver også hvordan vi behandler personopplysninger generelt i virksomheten vår.

Vi behandler alle personopplysninger i virksomheten vår i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation).

HVEM SOM BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Det er Mahoom, ved daglig leder, som er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Vår kontaktinformasjon

Mahoom AS

Org.nr.: 919 061 006

E-postadresse: hei@mahoom.no

Ta gjerne kontakt med oss på hei@mahoom.no hvis du har spørsmål om eller kommentarer til hvordan personopplysningene dine behandles.

OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson («registrert»). Formålet forklarer hvorfor vi samler inn personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er det rettslige grunnlaget vi baserer vår behandling av opplysningene på.

Det er frivillig for besøkende på mahoom.no å oppgi personopplysninger til oss. Hvis du ønsker å benytte deg av tjenestene våre, vil vi imidlertid be om personopplysninger som beskrevet i vilkårene våre.

Nedenfor kan du lese hva slags personopplysninger vi kan komme til å behandle i virksomheten vår.

PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

Meldinger/korrespondanse

Vi behandler personopplysninger du sender til oss, f.eks. via kontaktskjema på nettsiden, e-post, tekstmeldinger, meldinger via sosiale medier eller noen annen form for kommunikasjon med Mahoom.

Personopplysninger vi kan komme til å behandle er navn, e-postadresse, IP-adresse, brukernavn (i sosiale medier), kontaktinformasjon og øvrige opplysninger du velger å sende til oss. Formålet med behandlingen er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle vi mottar rettslige krav. Behandlingsgrunnlaget er samtykke eller avtale, avhengig av innholdet i korrespondansen.

Mahoom arkiverer og sletter e-poster regelmessig.

Registrering av brukerkonto

På nettsiden vår kan personer (brukere) opprette en brukerkonto i Mahoom. Vi benytter Facebook-innlogging som registrerings- og innloggingsmetode. Du benytter da din personlige Facebook-profil, og vi mottar (og behandler) følgende opplysninger: brukernavn (for- og etternavn), e-postadresse, profilbilde og en liste over de av vennene dine som også har en registrert brukerkonto hos Mahoom.

Når brukeren legger inn boligen sin behandler vi postadresse og eventuelt antall etasjer, størrelse og andre opplysninger brukeren velger å legge inn (f.eks. bilder, med eller uten beskrivelser). Brukeren velger selv hva slags opplysninger som deles med andre brukere.

Formålet med behandlingen er å kunne tilby tjenestene våre, og behandlingsgrunnlaget er avtale. Vi oppbevarer opplysningene så lenge brukeren har en aktiv brukerkonto, eller slutter å bruke tjenesten. Brukeren kan enkelt slette kontoen sin selv, eller kontakte Mahoom for å få den slettet. Brukeren kan også eksportere alle opplysningene sine i et maskinlesbart format (JSON).

Mahoom behandler ingen av personopplysningene til andre formål enn å la brukere opprette brukerkonto, og ta i bruk tjenestene våre, i tråd med vilkårene.

Bruk av nettsiden

På nettsiden vår bruker vi informasjonskapsler og analyseverktøy, som kan registrere for eksempel: adferd på siden (hvilke sider som besøkes og i hvilken rekkefølge), tekniske data om nettleser og enhet (PC, mobil osv.) besøkende bruker, hvor lenge besøkende er på en side, hvilken side besøkende kommer inn på nettstedet på, og går ut fra, og mer.

Vi bruker i tillegg Hotjar som verktøy for å stille spørsmål til brukerne våre. Det er valgfritt å legge igjen e-postadressen i en slik undersøkelse, og vi samler ikke inn andre data. På siste side i undersøkelsen tilbyr også Hotjar en mulighet for å blokkere innsamling av data i verktøyet deres (på generell basis, ikke bare for mahoom.no).

Formålet med behandlingene beskrevet over er å kunne analysere og kontinuerlig forbedre nettsiden og tjenestene våre. Les mer om dette i kapittelet om informasjonskapsler nedenfor.

HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

Mahoom samler inn og/eller mottar, og behandler personopplysninger:

  • Ved registrering av brukerkonto for tjenester vi tilbyr
  • Gjennom bruk av tjenestene våre
  • Gjennom e-post og andre meldinger som sendes til oss, samt generell korrespondanse mellom oss og registrerte
  • Gjennom bruk av informasjonskapsler og analyseverktøy

Mahoom verken leier eller kjøper personopplysninger fra andre, eller selger personopplysninger videre.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER OG ANALYSEVERKTØY

En informasjonskapsel («cookie») er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Noen cookies kan gjøre et nettsted raskere, fordi bilder du har lastet inn én gang, ikke trenger å lastes inn på nytt igjen. Andre cookies kan gjøre bruken av et nettsted enklere, fordi du slipper å logge inn på nytt for hver gang (en cookie for innlogging settes i nettleseren din, og det gjør at nettleseren «husker» at du har logget inn på et gitt nettsted tidligere).

Mahoom bruker informasjonskapsler, og følgende analyseverktøy på nettsiden:

Vi bruker Google Analytics og Hotjar for å analysere og forbedre nettsiden vår. Google Analytics samler inn IP-adresser som standard, men denne funksjonaliteten har vi deaktivert på dette nettstedet, slik at det ikke er mulig å identifisere deg på personnivå. Vi bruker Facebook Piksel for å registrere bruksmønstre på nettsiden, og for å kunne vise deg relevante annonser på Facebook.

Tips! Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere. Der kan du også lære mer om sikrere bruk av internett.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Mahoom kan i enkelte tilfeller være nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

  • Leverandører av IT- og administrasjonstjenester, som regnskap, skylagring og lignende
  • Profesjonelle rådgivere fra bransjer som advokat, finans, regnskap, revisjon, forsikring m.m.
  • Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer
  • Offentlige myndigheter vi er pliktig å rapportere til

Vi krever at alle tredjeparter vi overfører personopplysningene dine til, sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet og det til enhver tid gjeldende, relevante lovverk. Vi tillater kun at tredjeparter behandler personopplysningene dine for spesifiserte formål og i tråd med våre instruksjoner.

Mahoom inngår databehandleravtale med alle leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU/EØS

Det er kun i forbindelse med informasjonskapsler og analyseverktøy at vi kan komme til å overføre personopplysninger utenfor EU/EØS, og da kun IP-adresser. Dersom vi tar i bruk leverandører som lagrer personopplysninger utenfor EU/EØS, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen, og informere relevante registrerte.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Mahoom tar god informasjonssikkerhet på alvor. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og to-faktorautentisering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Mahoom bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer.

Vi tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Mahoom har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, spesielt når det gjelder personopplysninger. Mahoom vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil Mahoom også varsle den registrerte.

RETTIGHETENE DINE

Dersom du vil benytte deg av en rettighet som beskrevet under, ta kontakt med oss på hei[alfakrøll]mahoom.no. Du skal ikke betale for dette*, og vi har 30 dager på oss til å svare deg (ved stor pågang og/eller ved kompliserte henvendelser kan fristen forlenges med to måneder, og vi vil i slike tilfeller informere deg om det).

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med den nye personopplysningsloven. Kontakt oss gjerne først hvis du har noen spørsmål eller bekymringer, så vi kan prøve å løse saken din.

Dersom du ønsker å benytte deg av en av rettighetene nevnt under, vil vi kunne be om bevis på identifikasjon, slik at vi er sikre på at vi utleverer, endrer eller sletter opplysningene til riktig person.

Du har krav på innsyn i personopplysningene dine, og/eller be om at de blir korrigert, i tilfelle noe er feil. Du har også rett til å be om sletting eller begrensning av behandling som gjelder deg selv, samt rett til å protestere på behandlingen. Merk likevel at det ikke er alltid en virksomhet kan etterkomme dette, f.eks. hvis virksomheten er lovpålagt å behandle opplysningene. Dersom behandlingsgrunnlaget er samtykke eller avtale, har du også rett til å be om å få ta med deg personopplysninger dine, eller be om at de blir overført til en annen organisasjon (dataportabilitet). Dersom behandlingsgrunnlaget vårt er ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.

* Dersom henvendelser fra registrerte åpenbart er grunnløse eller overdrevne, særlig dersom de gjentas, kan Mahoom kreve et rimelig gebyr for å følge de opp, eller nekte å etterkomme henvendelsen.

Husk at du alltid kan kontakte oss dersom du har spørsmål eller kommentarer til hvordan Mahoom behandler personopplysningene dine!

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: juni 2018 [versjon 1.0].